Научете се да разбирате функцията Length в Javascript (преброяване на броя знаци)

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Функцията за дължина в JavaScript е да изчисли дължината на знака на една дума. Така че с тази функция можем да разберем колко дълги са знаците в дума, изречение или абзац.

Използването на variable.length в JavaScript ще върне стойност за броя знаци, включително символи като (!@#$%^&*) и някои. Освен интервалите ( ) няма да се броят, защото интервалите нямат стойност или (празни). И така, как се записва функцията за дължина в JavaScript?


Как да използвате функцията за дължина на Javascript

Следното е пример за проста програма, използваща дължина в JavaScript:

|_+_|

Погледнете програмата по-горе, var x се запълва с текста 'hardifalcom', след което се извиква и показва функцията за дължина, изчислявайки броя знаци в променливата x в javascript, използвайки alert със синтаксиса alert(x.length);

Така че резултатите от горната програма са следните: