Лесен начин за създаване на прост блог за генериране на безопасни връзки в Blogger 100% работещ

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Здравейте приятели, този път ще споделим урок за блогове, а именно как да създадете блог за конвертор на safelink в Blogger. Тази статия ще ви насочи да създадете безплатен blog safelink, който е 100% успешен и много лесен.

Блогът safelink е сайт за автоматичен конвертор на адрес/линк, който обикновено се нарича междинен блог, който ще го достави до целевия сайт. Обикновено често срещаме блогове с безопасни връзки на сайтове за изтегляне, свързани с реклами на Adsense, и те са доста продуктивни. Трябва вече да знаете какво представляват, така че отивате на тази страница, за да разберете как да създадете блог на Safelink за Adsense.

Лесен начин за създаване на прост блог за генериране на безопасни връзки в Blogger 100% работещ

Как да създадете свой собствен блог Safelink

Някои хора предпочитат да купят блог със безопасна връзка, защото е трудно, сложно и т.н., въпреки че е много лесно да се създаде проста безопасна връзка в блог. Има и такива, които са създали блог за безопасна връзка, но не са успели и проблемът е, че не могат да се свържат/свържат с основния блог. Е, може би всичко това ще бъде разрешено, ако опитате урока за създаване на блог за безопасна връзка в тази статия.
Добре, нека да преминем направо към урока за това как бързо и успешно да създадете блог за безопасна връзка за Adsense.

Как да създадете проста безопасна връзка в блог

Създайте блог, който първо ще се използва като блог за безопасна връзка blogger.com Начинът за създаване е същият като при създаването на обикновен блог. След това, моля, изтеглете и инсталирайте шаблона на блога safelink на следната връзка

Изтеглете шаблон за премиум блог на safelink
1. Ако е така, създайте нова публикация на Страница / Страница дайте заглавие на публикацията Генерирай ' като пример' .
2. Моля, поставете кода по-долу в режим на публикуване HTML . Не забравяйте, че не става дума за мода Съставете
Моля Изчакай...var Base64={_keyStr:'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=',encode:function(input){var output='';var chr1,chr2,chr3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=Base64._ut f8_encode (вход); докато (i>2; enc2 = ((chr1&3)<>4);enc3=((chr2&15)<>6);enc4=chr3&63;if(isNaN(chr2)){enc3=enc4=64;}else if(isNaN(chr3)){enc4=64;}
изход=изход+ this._keyStr.charAt(enc1)+ this._keyStr.charAt(enc2)+ this._keyStr.charAt(enc3)+ this._keyStr.charAt(enc4);}
return output;},decode:function(input){var output='';var chr1,chr2,chr3;var enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A- Za-z0-9+/=]/g,'');while(i 4);chr2=((enc2&15)<>2);chr3=((enc3&3)<<6)|enc4;output=output+ String.fromCharCode(chr1);if(enc3!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr2);}
if(enc4!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr3);}}
output=Base64._utf8_decode(output);return output;},_utf8_encode:function(string){string=string.replace(/ /g,' ');var utftext='';for(var n=0;nиначе if((c>127)&&(c>6)|192);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}
elseutftext+=String.fromCharCode((c>>12)}
return utftext;},_utf8_decode:function(utftext){var string='';var i=0;var c=c1=c2=0;while(iиначе if((c>191)&&(c<224))c2=utftext.charCodeAt(i+ 1);string+=String.fromCharCode(((c&31)<<6)
else(c3&63));i+=3;}
връщащ низ;}}
var encode=document.getElementById('encode'),decode=document.getElementById('decode'),output=document.getElementById('output'),input=document.getElementById('input');var User_ID='' ;var protected_links='';var a_to_va=0;var a_to_vb=0;var a_to_vc='';функция auto_safelink(){auto_safeconvert();}
функция auto_safeconvert(){var a_to_vd=window.location.hostname;if(protected_links!=''&&!protected_links.match(a_to_vd)){protected_links+=', '+ a_to_vd;}else if(protected_links=='')
{protected_links=a_to_vd;}
var a_to_ve='';var a_to_vf=new Array();var a_to_vg=0;a_to_ve=document.getElementsByTagName('a');a_to_va=a_to_ve.length;a_to_vf=a_to_fa();a_to_vg=a_to_vf.length;var a_to_vh =false;var j=0;var a_to_vi='';for(var i=0;i {a_to_vh=false;j=0;while(a_to_vh==false&&j {a_to_vi=a_to_ve[i].href;if(a_to_vi.match(a_to_vf[j])||!a_to_vi||!a_to_vi.match('http'))
{a_to_vh=true;}
j++;}
if(a_to_vh==false)
{var encryptedUrl=Base64.encode(a_to_vi);a_to_ve[i].href='?url='+ encryptedUrl;a_to_ve[i].rel='nofollow';a_to_vb++;a_to_vc+=i+':::'+ a_to_ve[ i].href+' ';}}
var a_to_vj=document.getElementById('anonyminized');var a_to_vk=document.getElementById('found_links');if(a_to_vj)
{a_to_vj.innerHTML+=a_to_vb;}
ако (a_to_vk)
{a_to_vk.innerHTML+=a_to_va;}}
функция a_to_fa()
{var a_to_vf=new Array();protected_links=protected_links.replace(' ','');a_to_vf=protected_links.split(',');return a_to_vf;}

var currentURL=location.href
var str = currentURL;
var res = str.replace('URL_POSTINGAN?url=', '');
document.write('Посетете връзката')


3. След това копирайте адреса на публикацията/страницата, която сте създали по-рано, след това редактирайте публикацията/страницата, която сте създали отново, и променете POSTING_URL с адреса на публикацията/страницата, която сте копирали, и го актуализирайте.

4. След това Влезте Тема / Тема и Редактиране на HTML
5. Поставете кода по-долу вдясно отгоре


var currentURL=location.href;
var str = currentURL;
var res = str.replace('ALAMAT_POSTING?url=', '');

$('.Visit_Link').hide();

функция changeLink(){
var decodedString = Base64.decode(res);
window.open(decodedString,'_blank')
}
6. Поставете кода по-долу точно отгоре// функция генерира() {
var linkDL = document.getElementById('download'),
btn = document.getElementById('btn'),
notif = document.getElementById('daplong'),
direklink = document.getElementById('download').href,
време = 10;
var teks_waktu = document.createElement('span');
linkDL.parentNode.replaceChild(teks_waktu, linkDL);
където id;
id = setInterval(функция () {
време--;
ако (време<0) {
teks_waktu.parentNode.replaceChild(linkDL, teks_waktu);
clearInterval(id);
notif.style.display = 'няма';
linkDL.style.display = 'inline';
} иначе {
time_text.innerHTML = ' Връзката ще се появи в ' + waktu.toString() + ' Второ ';
btn.style.display = 'няма';
}
}, 1000);
}
//]]>

7. Поставете следния код точно отгоре ]]>

.Visit_Link {фонов цвят: #4173c9;фоново изображение: -moz-линеен градиент(отгоре,#5e8ee4,#4173c9);фоново изображение: -webkit-линеен градиент(отгоре,#5e8ee4,#4173c9); фоново изображение: -webkit-градиент (линеен, ляво горе, ляво долу, цветен стоп (0, #5e8ee4), цветен стоп (1, # 4173c9)); фоново изображение: линеен градиент (горе, # 5e8ee4 ,#4173c9);border: 0;-moz-border-radius: 2px;-webkit-border-radius: 2px;border-radius: 2px;color: #fff;cursor: pointer;display: inline-block;font- семейство: arial,sans-serif;font-size: 13px;font-weight: bold;line-height: 1.54;padding: 4px 8px;text-align: center;text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0 ,0,.08);}


До стъпка 7 всъщност сте приключили със създаването на блог за безопасна връзка, но има още една стъпка, която трябва да се предприеме, а именно стъпки за това как да използвате блог за безопасна връзка. Тази стъпка е стъпка за това как да инсталирате блог за безопасна връзка в основния блог. Затова нека първо да преминем към основния блог. След това следвайте урока по-долу.

Как да свържете блога на Safelink към главния блог

8. Последната стъпка, моля, отворете основния си блог, където ще инсталирате безопасната връзка. Отворете Оформление и добавяне на джаджи HTML/JavaScript в раздел Заглавие Оставете го празно, след което поставете кода по-долу в раздела съдържание


var Base64={_keyStr:'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=',encode:function(input){var output='';var chr1,chr2,chr3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=Base64._ut f8_encode (вход); докато (i>2; enc2 = ((chr1&3)<>4);enc3=((chr2&15)<>6);enc4=chr3&63;if(isNaN(chr2)){enc3=enc4=64;}else if(isNaN(chr3)){enc4=64;}
изход=изход+ this._keyStr.charAt(enc1)+ this._keyStr.charAt(enc2)+ this._keyStr.charAt(enc3)+ this._keyStr.charAt(enc4);}
return output;},decode:function(input){var output='';var chr1,chr2,chr3;var enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A- Za-z0-9+/=]/g,'');while(i 4);chr2=((enc2&15)<>2);chr3=((enc3&3)<<6)|enc4;output=output+ String.fromCharCode(chr1);if(enc3!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr2);}
if(enc4!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr3);}}
output=Base64._utf8_decode(output);return output;},_utf8_encode:function(string){string=string.replace(/ /g,' ');var utftext='';for(var n=0;n иначе if((c>127)&&(c>6)|192);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}
else224);utftext+=String.fromCharCode(((c>>6)&63)}
return utftext;},_utf8_decode:function(utftext){var string='';var i=0;var c=c1=c2=0;while(i иначе if((c>191)&&(c<224))(c2&63));i+=2;
иначе((c2&63)<<6)}
връщащ низ;}}
var encode=document.getElementById('encode'),decode=document.getElementById('decode'),output=document.getElementById('output'),input=document.getElementById('input');var User_ID='' ;var protected_links='';var a_to_va=0;var a_to_vb=0;var a_to_vc='';функция auto_safelink(){auto_safeconvert();}
функция auto_safeconvert(){var a_to_vd=window.location.hostname;if(protected_links!=''&&!protected_links.match(a_to_vd)){protected_links+=', '+ a_to_vd;}else if(protected_links=='')
{protected_links=a_to_vd;}
var a_to_ve='';var a_to_vf=new Array();var a_to_vg=0;a_to_ve=document.getElementsByTagName('a');a_to_va=a_to_ve.length;a_to_vf=a_to_fa();a_to_vg=a_to_vf.length;var a_to_vh =false;var j=0;var a_to_vi='';for(var i=0;i {a_to_vh=false;j=0;while(a_to_vh==false&&j {a_to_vi=a_to_ve[i].href;if(a_to_vi.match(a_to_vf[j])||!a_to_vi||!a_to_vi.match('http'))
{a_to_vh=true;}
j++;}
if(a_to_vh==false)
{var encryptedUrl=Base64.encode(a_to_vi);a_to_ve[i].href='URL_POSTINGAN?url='+ encryptedUrl;a_to_ve[i].rel='nofollow';a_to_vb++;a_to_vc+=i+':::'+ a_to_ve [i].href+' ';}}
var a_to_vj=document.getElementById('anonyminized');var a_to_vk=document.getElementById('found_links');if(a_to_vj)
{a_to_vj.innerHTML+=a_to_vb;}
ако (a_to_vk)
{a_to_vk.innerHTML+=a_to_va;}}
функция a_to_fa()
{var a_to_vf=new Array();protected_links=protected_links.replace(' ','');a_to_vf=protected_links.split(',');return a_to_vf;}


защитени_линкове = 'facebook.com';
auto_safelink();

Забележка :

  • Променете POSTING_URL с адреса на публикацията в блога/страницата на safelink по-рано


  • промянаfacebook.comс адрес, който ще бъде избягван от safelink (което означава, че ако се щракне върху връзката, няма да отиде до safelink), връзката може да бъде възпроизведена. За да добавите връзки, просто ги разделете със запетаи (,)
  • Contoh:facebook.com,instagram.com,twitter.com)

Ето как да създадете прост блог за безопасни връзки в Blogger, който гарантирано работи 100%. Надяваме се, че урокът, който предоставихме, може да бъде разбран и полезен за вас.