Пример за кратка, ясна, проста програма Do While Loop

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Предишното обсъждане на повторението е Пълен материал за for цикъла с примери В следващата статия ще обсъдим цикли, а именно примери за програми while, които ще обясня накратко и ясно. За повече подробности, нека първо обсъдим разбирането.
Пример за кратка, ясна, проста програма Do While Loop

Какво представлява програмата Do While Loop в C++?

Цикълът while е команда, която можем да използваме, когато имаме нужда от условие, при което не е сигурно колко пъти ще бъде изпълнен цикълът. Може да се заключи, че тази команда заявява повторение на процес при определени условия. Можем също да използваме програмата Do While loop, за да търсим думи в изречение, което е въведено от потребителя, „изречение, което не можем да определим, когато създаваме програмата, защото потребителят сам ще въведе изречението“.
Общата форма е следната:
Направи Изявление: докато (състояние) Или Направи { Изявление ; Изявление ; } докато (състояние)

Какво е програма While Loop?

Командата While има същия принцип като командата Do while, само команда C++ програма Докато цикъл Това тестово условие се крие в цикъла. Това е заповед за повторение на процеса неизвестен брой пъти, така че първо ще се извърши проверка на състоянието. Ако условието все още е вярно, процесът на цикъл ще продължи.
Прочетете също: Пълен материал за for цикъла с примери
Общата форма е следната:
докато (състояние) Изявление; Или докато (състояние) { Изявление; Изявление; }
Изявленията могат да бъдат едно изявление или няколко изявления, разделени със знака {}. Операторът ще бъде изпълнен, ако условието е вярно.
ПРАКТИКА

Пример за проста програма Do While Loop C++:

#Включи Основен () { Int брояч; Брояч = 0; Направи { Printf(c++ ) } Докато (брояч<15); }
Примерна програма, използваща while ! #включи Основен () { Int I; i=10; докато (i>0 { Printf(%d ,i); аз--; } }
Това е обяснението и примерът на програмата C++ Do While Loop, която мога да обясня в тази статия